Osnovni podaci

VIS-DOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

VIS-DOM d. o. o.

 

Subjekat upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 040271510.

MBS: 040271510

OIB: 56675361605

Sjedište/adresa: Augusta Šenoe 11

Temeljni kapital u iznosu od HRK 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.

Direktor: Višnja Lažeta

Žiro-račun: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, 2360000-1102204204

IBAN: HR6423600001102204204

Telefon: 091 633 3385

Opći uvjeti poslovanja

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina naplaćujemo proviziju sukladno Cjeniku posredničkih provizija Hrvatske Gospodarske Komore od prodavatelja.

Od kupca naplaćujemo proviziju samo u slučaju pismenog naloga za posredovanjem.

Provizija se naplaćuje u cijelosti kod predujma (avansa, akontacije) ili kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina odnosno kod potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina ako nema Predugovora. Za naplaćenu proviziju naša agencija vam izdaje račun.

Usluge koje Vam pružamo u okviru dogovorene provizije

Kao prodavatelj:

 • oglašavanje Vaše nekretnine sa fotografijama na našoj web stranici i na drugim internet portalima
 • pravna podrška - izrada ugovora i predugovora
 • dovodenje potencijalnih kupaca
 • vodenje pregovora

Kao kupacu sa dogovorenom provizijom:

 • pronalaženje provjerene nekretnine koje kupujete
 • savjetovanje vezano za kupnju
 • provjera pravnog i tehničkog statusa nekretnina
 • vođenje pregovora
 • pravnu podršku - predugovor i ugovor
 • temeljem punomoći kupca izrađujemo prijavu poreza na promet nekretnina
 • temeljem iste punomoći umjesto kupca prisustvujemo procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave
 • prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na predmetnoj nekretnini na ime kupca u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda
 • uređujemo postojeće režije predmetne nekretnine uz predočenje ispisa o početnom stanju novim vlasnicima

Kao kupac bez provizije:

 • pronalaženje provjerene nekretnine koje kupujete
 • savjetovanje vezano za kupnju
 • provjera pravnog i tehničkog statusa nekretnina
 • vođenje pregovora

Dodatne usluge - poslovi

 • dodatne usluge - poslovi: po zahtjevu nalogodavca, osim redovne, marketinška obrada predmetne nekretnine većeg obuhvata, procjena tržišne vrijednosti nekretnine na bazi ponude i potražnje, procjena vrijednosti nekretnine putem ovlaštenog sudskog vještaka; izrade elaborata u suradnji sa ovlaštenim sudskim vještakom i ovlaštenim geodetom, sklapanje samo kupoprodajnih ugovora u suradnji sa odvjetničkim uredom, upis nekretnine u zemljišne knjige u suradnji sa ovlaštenim odvjetničkim uredom
 • za sve dodatne usluge koje posrednik učini prema zahtjevu nalogodavca, a nisu određene Ugovorom o posredovanju, posrednik je dužan predočiti nalogodavcu stvarne troškove tih usluga i nalogodavac ih je dužan podmiriti
 • posrednička satnica za dodatne poslove na zahtjev nalogodavca iznosi 250,00kn + troškove PDV-a

C J E N I K posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za trgovinu
Udruženje poslovanja nekretninama
Zagreb, srpanj 2005.

Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretnina

Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 4 %
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2 ~ 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 ~ 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA  
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom
2 ~ 3 %
ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine  
75 % Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca  i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine  
75 % Minimalno za najam
100 % Minimalno za zakup
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PDV nije uključen u cijenu

Licenca

VIS-DOM d.o.o. posluje u potpunosti sukladno s Pravilima poslovanja HGK i Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama.

Tvrtka je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretninama, temeljem rješenja MINISTARSTVA GOSPODARSTVA o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, izdanim od Hrvatske gospodarske komore- Upisana je u registar POSREDNIKA u prometu nekretnina, te ima osposobljenog AGENTA za posredovanje u prometu nekretnina također upisanog u registar HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE.

Agencija VIS-DOM d.o.o. je OSIGURANA OD ODGOVORNOSTI iz djelatnosti POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA kod osiguravajućeg društva JADRANSKO OSIGURANJE d.o.o.

Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta:

Klasa:UP/I-330-01/11-01/152;Ur.br:526-05-01-01/2-11-4
Licencirani agent: Višnja Lažeta, registarski broj: 84/2011.
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta:

Klasa:UP/I-330-01/11-01/89;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Osiguravateljsko društvo: Jadransko osiguranje d.d.
Cjenik

Agencija je za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

 

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

 

Najviša ukupna provizija

6 %

Najniža ukupna provizija

2 %

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

2 – 4 %, ali

ne manje od 6.000,00 kn

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

1 – 3 %

Provizija se naplaćuje i od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

 

 

2 - 3 %

 

 

ZAKUP I NAJAM

 

 

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP-provizija od najmodavca/zakupodavca

Provizija se naplaćuje

Postotak od mjesečne najamnine

 

 

100 %

 • Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150 %

 • Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

 

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika

 

Postotak od mjesečne najamnine

50 do100 %

 • Minimalno za zakup

50 do100 %

 • Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150 %

 • Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
     

PDV nije uključen u cijenu

Troškovnik usluga

TROŠKOVNIK  USLUGA

Red.

broj

Opis  usluge

Cijena

u kn

Napomena

1.

TROŠAK IZLASKA AGENTA NA TEREN

-ispis evidencijskog lista, ugovora o posredovanju

800,00

 

2.

TROŠAK PREGLEDA  I  PROVJERE VLASNIČKE DOKUMENTACIJE (gruntovnica i katastar – po jednoj nekretnini)

420,00

 

3.

TROŠAK  FOTOGRAFIRANJA  NEKRETNINE

250,00

 

4.

TROŠAK PREZENTACIJE – po jednom prezentiranju

300,00

 

5.

TROŠAK OBRADE NEKRETNINE – za prikaz na internet stranicama

250,00

 

6.

TROŠAK OBJAVE NA INTERNET STRANICAMA

- po jednoj stranici - mjesečno

100,00

 

7.

TROŠAK OGLAŠAVANJA U TISKU

- po jednom oglasu

50,00

 

8.

TROŠAK FOTO OGLAŠAVANJA U TISKU 

- po slici

100,00

 

9.

TROŠAK TELEFONA (fiksni i mobilni) RAZGOVOR S PRODAVATELJEM I POTENCIJALNIM KUPCEM

- po jednom razgovoru

25,00

 

10.

TROŠAK UPORABE OSOBNOG AUTOMOBILA

- po 1 km

3,00

 

PDV nije uključen u cijenu

Podnošenje prigovora potrošača

UKOLIKO NISTE ZADOVOLJNI USLUGOM AGENCIJE

MOŽETE PODNIJETI PISANI PRIGOVOR

 

 

POŠTOM:

VIS-DOM d.o.o.

Augusta Šenoe 11

10000 ZAGREB

 

E-MAILOM:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

                 Sukladno članku 8. Zakona o zaštiti potrošača:

 

 1. Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
 2. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača. potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.
Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
Copyright 2011 "VIS-DOM" d.o.o. Web development "POSLOVNA-RJEŠENJA" Agencija za posredovanje i promet, kupnja i prodaja nekretnina.
Joomla template by Wordpress Themes Free