Licenca

VIS-DOM d.o.o. posluje u potpunosti sukladno s Pravilima poslovanja HGK i Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama.

Tvrtka je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretninama, temeljem rješenja MINISTARSTVA GOSPODARSTVA o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, izdanim od Hrvatske gospodarske komore- Upisana je u registar POSREDNIKA u prometu nekretnina, te ima osposobljenog AGENTA za posredovanje u prometu nekretnina također upisanog u registar HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE.

Agencija VIS-DOM d.o.o. je OSIGURANA OD ODGOVORNOSTI iz djelatnosti POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA kod osiguravajućeg društva JADRANSKO OSIGURANJE d.o.o.

Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta:

Klasa:UP/I-330-01/11-01/152;Ur.br:526-05-01-01/2-11-4
Licencirani agent: Višnja Lažeta, registarski broj: 84/2011.
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta:

Klasa:UP/I-330-01/11-01/89;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Osiguravateljsko društvo: Jadransko osiguranje d.d.
Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
Copyright 2011 "VIS-DOM" d.o.o. Web development "POSLOVNA-RJEŠENJA" Agencija za posredovanje i promet, kupnja i prodaja nekretnina.
Joomla template by Wordpress Themes Free