Cijena:
    Površina:
    Soba:
    Kupaona:
    Mjesto:
    0€
    0.0m2
    0
    0

    Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina naplaćujemo proviziju sukladno Cjeniku posredničkih provizija Hrvatske Gospodarske Komore od prodavatelja.

    Od kupca naplaćujemo proviziju samo u slučaju pismenog naloga za posredovanjem.

    Provizija se naplaćuje u cijelosti kod predujma (avansa, akontacije) ili kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina odnosno kod potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina ako nema Predugovora. Za naplaćenu proviziju naša agencija vam izdaje račun.

    Usluge koje Vam pružamo u okviru dogovorene provizije

    Kao prodavatelj:

    • oglašavanje Vaše nekretnine sa fotografijama na našoj web stranici i na drugim internet portalima
    • pravna podrška - izrada ugovora i predugovora
    • dovodenje potencijalnih kupaca
    • vodenje pregovora

    Kao kupacu sa dogovorenom provizijom:

    • pronalaženje provjerene nekretnine koje kupujete
    • savjetovanje vezano za kupnju
    • provjera pravnog i tehničkog statusa nekretnina
    • vođenje pregovora
    • pravnu podršku - predugovor i ugovor
    • temeljem punomoći kupca izrađujemo prijavu poreza na promet nekretnina
    • temeljem iste punomoći umjesto kupca prisustvujemo procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave
    • prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na predmetnoj nekretnini na ime kupca u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda
    • uređujemo postojeće režije predmetne nekretnine uz predočenje ispisa o početnom stanju novim vlasnicima

    Kao kupac bez provizije:

    • pronalaženje provjerene nekretnine koje kupujete
    • savjetovanje vezano za kupnju
    • provjera pravnog i tehničkog statusa nekretnina
    • vođenje pregovora

    Dodatne usluge - poslovi

    • dodatne usluge - poslovi: po zahtjevu nalogodavca, osim redovne, marketinška obrada predmetne nekretnine većeg obuhvata, procjena tržišne vrijednosti nekretnine na bazi ponude i potražnje, procjena vrijednosti nekretnine putem ovlaštenog sudskog vještaka; izrade elaborata u suradnji sa ovlaštenim sudskim vještakom i ovlaštenim geodetom, sklapanje samo kupoprodajnih ugovora u suradnji sa odvjetničkim uredom, upis nekretnine u zemljišne knjige u suradnji sa ovlaštenim odvjetničkim uredom
    • za sve dodatne usluge koje posrednik učini prema zahtjevu nalogodavca, a nisu određene Ugovorom o posredovanju, posrednik je dužan predočiti nalogodavcu stvarne troškove tih usluga i nalogodavac ih je dužan podmiriti
    • posrednička satnica za dodatne poslove na zahtjev nalogodavca iznosi 250,00kn + troškove PDV-a

    C J E N I K posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

    HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
    Sektor za trgovinu
    Udruženje poslovanja nekretninama
    Zagreb, srpanj 2005.

    Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretnina

    Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

    KUPOPRODAJA
    Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
    Najviša ukupna provizija 6 %
    Najniža ukupna provizija 4 %
    PRODAJA
    Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
    2 ~ 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
    KUPNJA
    Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 ~ 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
    Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
    ZAMJENA  
    Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom
    2 ~ 3 %
    ZAKUP I NAJAM
    IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
    Postotak od mjesečne najamnine  
    75 % Minimalno
    100% Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci
    150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
    UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca  i zakupnika
    Postotak od mjesečne najamnine  
    75 % Minimalno za najam
    100 % Minimalno za zakup
    100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci
    150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

    PDV nije uključen u cijenu

    Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
    Copyright 2011 "VIS-DOM" d.o.o. Web development "POSLOVNA-RJEŠENJA" Agencija za posredovanje i promet, kupnja i prodaja nekretnina.
    Joomla template by Wordpress Themes Free