Cijena:
  Površina:
  Soba:
  Kupaona:
  Mjesto:
  0€
  0.0m2
  0
  0

  Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina naplaćujemo proviziju sukladno Cjeniku posredničkih provizija Hrvatske Gospodarske Komore od prodavatelja.

  Od kupca naplaćujemo proviziju samo u slučaju pismenog naloga za posredovanjem.

  Provizija se naplaćuje u cijelosti kod predujma (avansa, akontacije) ili kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina odnosno kod potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina ako nema Predugovora. Za naplaćenu proviziju naša agencija vam izdaje račun.

  Usluge koje Vam pružamo u okviru dogovorene provizije

  Kao prodavatelj:

  • oglašavanje Vaše nekretnine sa fotografijama na našoj web stranici i na drugim internet portalima
  • pravna podrška - izrada ugovora i predugovora
  • dovodenje potencijalnih kupaca
  • vodenje pregovora

  Kao kupacu sa dogovorenom provizijom:

  • pronalaženje provjerene nekretnine koje kupujete
  • savjetovanje vezano za kupnju
  • provjera pravnog i tehničkog statusa nekretnina
  • vođenje pregovora
  • pravnu podršku - predugovor i ugovor
  • temeljem punomoći kupca izrađujemo prijavu poreza na promet nekretnina
  • temeljem iste punomoći umjesto kupca prisustvujemo procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave
  • prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na predmetnoj nekretnini na ime kupca u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda
  • uređujemo postojeće režije predmetne nekretnine uz predočenje ispisa o početnom stanju novim vlasnicima

  Kao kupac bez provizije:

  • pronalaženje provjerene nekretnine koje kupujete
  • savjetovanje vezano za kupnju
  • provjera pravnog i tehničkog statusa nekretnina
  • vođenje pregovora

  Dodatne usluge - poslovi

  • dodatne usluge - poslovi: po zahtjevu nalogodavca, osim redovne, marketinška obrada predmetne nekretnine većeg obuhvata, procjena tržišne vrijednosti nekretnine na bazi ponude i potražnje, procjena vrijednosti nekretnine putem ovlaštenog sudskog vještaka; izrade elaborata u suradnji sa ovlaštenim sudskim vještakom i ovlaštenim geodetom, sklapanje samo kupoprodajnih ugovora u suradnji sa odvjetničkim uredom, upis nekretnine u zemljišne knjige u suradnji sa ovlaštenim odvjetničkim uredom
  • za sve dodatne usluge koje posrednik učini prema zahtjevu nalogodavca, a nisu određene Ugovorom o posredovanju, posrednik je dužan predočiti nalogodavcu stvarne troškove tih usluga i nalogodavac ih je dužan podmiriti
  • posrednička satnica za dodatne poslove na zahtjev nalogodavca iznosi 250,00kn + troškove PDV-a

  C J E N I K posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

  HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
  Sektor za trgovinu
  Udruženje poslovanja nekretninama
  Zagreb, srpanj 2005.

  Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretnina

  Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

  KUPOPRODAJA
  Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
  Najviša ukupna provizija 6 %
  Najniža ukupna provizija 4 %
  PRODAJA
  Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
  2 ~ 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
  KUPNJA
  Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 ~ 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
  Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
  ZAMJENA  
  Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom
  2 ~ 3 %
  ZAKUP I NAJAM
  IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
  Postotak od mjesečne najamnine  
  75 % Minimalno
  100% Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci
  150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
  UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca  i zakupnika
  Postotak od mjesečne najamnine  
  75 % Minimalno za najam
  100 % Minimalno za zakup
  100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci
  150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

  PDV nije uključen u cijenu

  Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
  Copyright 2011 "VIS-DOM" d.o.o. Web development "POSLOVNA-RJEŠENJA" Agencija za posredovanje i promet, kupnja i prodaja nekretnina.
  Joomla template by Wordpress Themes Free